Torenuurwerken Bel direct
0518 43 22 99

PROJECT: N.H. Kerk te Friens

OPDRACHTGEVER: Prot. Gemeente Reduzum – Ideard c.a.

ADVISEUR: Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland.     Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: – Restauratie klokkenstoel en ophanging monumentale luidklok.