Torenuurwerken Bel direct
0518 43 22 99

PROJECT: N.H. Kerk te Ried.

OPDRACHTGEVER: Prot. Gemeente Ried – Schinnen c.a.

ADVISEUR: Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: – Restauratie luidklok, luidas,  klepel en toebehoren.